U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Clinics

 

 Wij als schermclub Enkhuizen zouden een schermclinic kunnen geven voor belangstellenden.

Naast de clinic kunnen wij ook mensen helpen om te leren schermen in bijvoorbeeld een toneelstuk of muziekstuk.

 

In een toneelstuk is het voor het publiek beter te begrijpen als zij de toneelspelers bewegingen zien maken die op echte schermbewegingen lijken.

Hierna gaan we kijken wat een clinic of een workshop precies inhoudt.

  

De Clinic is bedoeld voor mensen die willen proeven wat schermen is.

 

Je kunt met vrienden of familie iets doen, waar je anders nooit aan toe komt.

 

Wat je leert is omgaan met je wapen en de bewegingen die daar bij horen.

 

Wij gaan een tijd afspreken en een plaats, wij kunnen met onze schermspullen naar een locatie komen, waar jullie de schermlessen willen hebben.

De schermspullen bestaan uit een schermvest, een masker, een wapen en een handschoen.

 

 

Je moet in een redelijke conditie verkeren en het beste is om kleding aan te hebben, waar je in kan sporten, zo ook je schoenen.

  

 

 

 

 
 
 
 
Een training voor mannen en vrouwen, meisjes en jongens.
- Weet wat je doet
- Voor de Mens betekent dit ook weet wat je moet weten, wat hij doet en wat hij deed.
 
Wapens:
Er zijn drie soorten schermwapens.
De floret:
Floret is een steekwapen.
De romp alleen trefvlak, dus alles tussen het masker en de benen, de armen zijn niet geldig.
De sabel:
De sabel is een slag- en steekwapen.
Hier is alles geldig boven de gordel.
De degen:
Hierbij is het gehele lichaam geldig trefvlak.
 
Stelling (de basispositie)

Aanvangshouding van de schermers, de schermers gaat in stelling staan.

Pas vooruit en achteruit:
De voorste voet een pas vooruit en bij neerzetten van de hiel van de voorste voet wordt de achterste voer erbij getrokken.
Een pas achteruit begint met de achterste voet en de voorste voet wordt erbij getrokken als de voorste voet op de grond komt, het is als het ware een pas.
De schermer gaat een pas vooruit, dat kan met z’n allen gedaan worden.
Uitval:
De schermer doet een uitval, de arm gestrekt, het voorste been vooruit, de achterste arm wordt naar achteren gegooid en wordt gebruikt voor het evenwicht.
Steek vooruit:
De arm wordt gestrekt en het wapen treft de tegenstander.
De weringen:
De weringen beginnen vanuit begin posities, de stelling 6 is een begin positie.
De arm gebogen en het wapen tussen de ogen van de tegenstander gericht, hierdoor kan die zijde van het lichaam geweerd worden tegen steken van de tegenstander.
Wering 4, is een kwart slag draaien van de arm naar de andere zijde van het lichaam en dan wordt die zijde van lichaam geweerd.
    
 
 
Riposte:
Na een wering van de aanval van de tegenstander volgt er een riposte van jou.
Je steekt na de wering naar de tegenstander en probeert deze te raken.
Verder zijn er talloze variaties voor de weringen, parade riposte, glijsteek, blokkeersteek, slag steek enz.
Ook zijn er talloze mogelijkheden om aan te vallen.
De schermsport wordt in het Frans gesproken, alle termen hebben Franse namen.
Bij een partij, wordt door de scheidsrechter (hoofdsecondant) gekeken naar het verloop van de partij, de hoofdsecondant geeft weer hoe de steken gevallen zijn en of er treffers zijn gevallen, met behulp van de secondanten wordt gekeken of er geldige treffers waren en of er treffers zijn.
In een wedstrijd wordt met 4 of 5 man in een poule geschermd.
Er wordt geschermd voor 5 treffers en de beste 2 man van een poule gaan over naar de volgende ronde, dan volgt weer een afvalronde, tot je de finale bereikt.
In het echte wedstrijdschermen wordt er voor 15 treffers geschermd.
In de finale wordt voor 15 treffers geschermd.
 
 
Action simultane: Gelijktijdige aanval
Arrệt: Vooraanval
Attaque: aanval : de beginnende offensieve handeling die uitgevoerd
wordt door het strekken van de gewapende hand, voortdurend
het geldig trefvlak van de tegenstander bedreigend.
Contra riposte: De aanvallende handeling van de schermer die de riposte
geweerd heeft.
Contre attaque: Tegenaanval op de aanval van de tegenstander.
Contre temps: Elke handeling, uitgevoerd door de aanvaller op de arret van de
tegenstander.
Corps a corps: Lichamelijk contact tussen twee schermers.
Coup de droit: Steek rechtuit direct in dezelfde lijn.
Elimination directe: Direct afvalsysteem.
En garde: In stelling
En linge: Met gestrekte arm met de punt het geldig trefvlak bedreigend.
Equipe Team van drie personen (plus 1 reserve)
Equipe wedstrijd: Toernooi waarin een equipe tegen andere equipe’s uitkomt.
Feinte: Schijnsteek, schijnaanval.
Indirect In een andere lijn.
Maitre d’escrime: Schermleraar.
Parade: Wering.
Preparation: Voorbereiding: ieder handeling voorafgaand aan de aanval
Prise de fer: Aanval met ijzer nemen.
Remise: Een handeling direct volgend op de eerste aanval.
Reposte: De aanvallende handeling van een schermer die de aanval heeft
geweerd.
Temps d’escrime: Schermtempo, de duur van een enkelvoudige schermhandeling.
Touche Treffer.
De schermers zijn onderverdeeld in leeftijdscategorieën.
Kuikens tot 10 jaar
Benjamins 10 tot 12 jaar
Pupillen 12 tot 14 jaar
Cadetten 14 tot 17 jaar
Junioren 17 tot 20 jaar
Senioren 20 tot 40 jaar
Veteranen vanaf 40 jaar tot ……